Entartetes Recht


Een uiteenzetting van de reactie van enkele Nederlandse en Duitse juristen op het nazi regime tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: januari 2006

Archiefcode: AA20060017

Bernd Rüthers Nationaal-socialisme Tweede Wereldoorlog

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Opinie Column