Enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (voorlopige hechtenis en bepalingen houdende termijnen)


In dit artikel worden de wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering beschreven. Het gaat daarbij om bepalingen die zien op de voorlopige hechtenis. De wijzigingen ten aanzien van de termijnen voor bewaring, rechterlijke bevoegdheden en andere processuele bevoegdheden. De tweede wet die besproken wordt, is de Termijnenwet. Deze wet regelt met name een verruiming van de termijnen in het vooronderzoek om te voorkomen dat overschrijding daarvan leiden tot nietigheden en vormverzuimen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.D. van Asbeck

Verschijning: december 1992

Archiefcode: AA19920784

bevoegdheid bewaring dagvaarding inverzekeringstelling nietigheid strafvordering termijnen vormfout

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving