Toont alle 4 resultaten

Een nationale wissel op een supranationaal spoor: de toepassing van artikel 69 Rv op de exequaturprocedure van het EEX

M.V. Polak

Hoge Raad 7 mei 2004, nr. R03/062HR, ECLI:NL:HR:2004:AO4225, RvdW 2004, 65, JOL 2004, 223, NJ 2004, 362 (Otten/Sparkasse Bonn) De wisselbepaling van art 69 Rv, die de mogelijkheid biedt om een fout bij de keuze van het procesinleidend stuk te herstellen, is mede van toepassing op de procedure om verzet in te stellen tegen een op grond van het EEX verleend verlof tot tenuitvoerlegging van een beslissing van een buitenlandse rechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2004
AA20040647

Enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (voorlopige hechtenis en bepalingen houdende termijnen)

F.D. van Asbeck

In dit artikel worden de wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering beschreven. Het gaat daarbij om bepalingen die zien op de voorlopige hechtenis. De wijzigingen ten aanzien van de termijnen voor bewaring, rechterlijke bevoegdheden en andere processuele bevoegdheden. De tweede wet die besproken wordt, is de Termijnenwet. Deze wet regelt met name een verruiming van de termijnen in het vooronderzoek om te voorkomen dat overschrijding daarvan leiden tot nietigheden en vormverzuimen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1992
AA19920784

Reaktie op: Rechtsbescherming op de tocht? (Inclusief nawoord)

L.J. Vester

In deze reactie wordt ingegaan op een redactioneel artikel dat eerder in Ars Aequi werd gepubliceerd (AA19880002) en dat verhaalde over de voorgestelde wetswijziging waardoor 'vormfouten' van het OM niet meer leiden tot het heenzenden en vrijspreken van vermeende criminelen. Inclusief nawoord door B. Emmerig en J. Melis.

Opinie | Reactie/nawoord
april 1988
AA19880221

Rechtsbescherming op de tocht?

B. Emmerig, J. Melis

In dit redactionele artikel staat het voorstel van de toenmalige minister Korthals Altes centraal waarin voorgesteld werd om vormfouten die het OM maakte en waardoor verdachten op vrije voeten kwamen achteraf terug te draaien. De redacteurs stellen dat de verdachte daardoor de dupe wordt en er afbreuk gedaan wordt aan diens rechtsbescherming.

Opinie | Redactioneel
januari 1988
AA19880002

Toont alle 4 resultaten