Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?


Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden in kaart te brengen die met het fenomeen en de juridisering ervan samenhangen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Hofman

Verschijning: september 2018

Archiefcode: AA20180704

6 EVRM 67 AWR 8:29 Awb 8:31 Awb 8:42 Awb anonimiteit belastingprocesrecht geheimhouding premiejager Tipgeverszaak zwartspaarders

Belastingrecht

Verdieping Verdiepend artikel