Een testament van notaris Van Natte

Beantwoording rechtsvraag (308) erfrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op erfrechtelijk gebied.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.C.A. Verstappen

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030715

erfrecht rechtsvraag

Burgerlijk recht Erfrecht

Perspectief Rechtsvraag