Een sociologische visie op het recht


In deze column van Hondius gaat Hondius in op de sociologische omschrijving van PC Hooft-prijs-winnaar Bram de Swaan en schetst daarbij een typische wijze van De Swaan waarop deze het probleem van de fietsendiefstal in Amsterdam omschreef.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090099

Bram de Swaan eigendomsrecht fietsendiefstal sociologie vandalen

Metajuridica Rechtssociologie

Opinie Column