Een opmerkelijke paradox?

Over de implicaties van de rechtsvindingstheorie van H.J. Hamaker (1844-1911) voor de rol van de burgerlijke rechter in politieke kwesties


In dit artikel wordt op rechtshistorische wijze de visie van H.J. Hamaker op de verhouding tussen rechter en wetgever in gevallen van rechtsvinding besproken in de negentiende eeuw. In een uitgebreid artikel komt de visie van Hamaker en zijn argumenten voor een terughoudende taak van de burgerlijke rechter bij rechtsvinding in politiek beladen zaken aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J. van Kooten

Verschijning: november 1992

Archiefcode: AA19920716

open normen rechter en politiek rechtsvinding toetsing verhouding wetsuitleg

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Bijzonder nummer Rechter en politiek