Een middel erger dan de kwaal


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de tendensen die leven in verschillende Europese landen om cassatie aan banden te leggen door middel van een verlofsysteem of boetesysteem bij misbruik van procesrecht. De redacteuren achten dit laatste in Nederland alleen mogelijk als de rechter de opgelegde boete moet motiveren. De redacteuren tekenen daar vervolgens bij aan dat dit in wezen weer een verzwaring van de werklast is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): O. van Klinken, O. van der Linden

Verschijning: november 1991

Archiefcode: AA19910954

boetesysteem cassatie misbruik procesrecht rechtsmiddelen toegang tot de rechter verlofstelsel

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel