Een historische uitspraak over gaswinning?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 november 2017, ECLI:​NL:​RVS:​2017:​3156, nr. 201608211/1/A1

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Verschijning: april 2018

Archiefcode: AA20180315

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-11-2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3156) zaaknummer: 201608211/1/A1

aardbevingen Besluit mijnbouwschade gaswinning Groningen leveringszekerheid Mijnbouwwet risicobeoordeling schade versterking

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie