Een eerlijke deal? Over ethisch minimalisme in de corporate advocatuur


In dit artikel staat de vraag centraal of ‘ethisch minimalisme’ een verdedigbare beroepshouding oplevert voor de corporate advocatuur. Betoogd wordt dat met een dergelijke professionele houding de corporate advocatuur de samenleving tekort zou doen. Tegelijkertijd is een meer omvattende taakopvatting in de corporate praktijk moeilijk te realiseren vanwege dominante financiële en sociaal-psychologische factoren. Hoe deze patstelling te doorbreken? De auteur doet een aantal suggesties.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. van Domselaar

Verschijning: november 2017

Archiefcode: AA20170902

Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur

Verdieping Verdiepend artikel