Een boekje open over de Hoge Raad en zijn ‘reservisten’

Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast


Al zeker een halve eeuw is er bij de Hoge Raad een praktijk in zwang die in strijd is met het recht en zelfs strafbaar is. De Wet op de Rechterlijke Organisatie schrijft voor dat de Hoge Raad zaken moet behandelen en beslissen in panels van drie of vijf raadsheren/dames, maar dat wordt door ons hoogste rechtscollege aan de laars gelapt. In de raadkamer zit het panel (de zetel) mét alle overige leden van de betreffende kamer, en soms doen de andere kamers ook mee. Niet alleen zijn die zogenoemde reservisten aanwezig, zij nemen ook deel aan het debat, en omdat er gestreefd wordt naar consensus binnen de hele kamer beslissen zij in feite ook mee. Dat alles in dienst van de eenheid en consistentie van rechtspraak.

In dit boek wordt betoogd dat deze onwettige praktijk in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook vraagt de auteur zich af hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk.

De auteur heeft de daad bij deze gedachte gevoegd en heeft aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim. Na een te verwachten sepot heeft hij samen met een bevriend advocaat de kwestie aan de wrakingskamer van de Hoge Raad voorgelegd, die zich onbevoegd verklaarde om over de onpartijdigheid van de Hoge Raad een uitspraak te doen. De slager keurt zijn eigen vlees niet. Wie wel? De kwestie ligt nu voor bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


Dit boek wordt maandag 25 november gepresenteerd bij SPUI25 tijdens het evenement De Hoge Raad. Onacceptabele rechtspraktijken?
Leonard Besselink, hoogleraar constitutioneel recht UvA, Paul Bovend'Eert, hoogleraar staatsrecht RU, Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht UL buigen zich tijdens dit evenement over deze problematiek. Tom Eijsbouts, emeritus hoogleraar Europees constitutioneel recht en zijn geschiedenis UvA is gespreksleider.

Maandag 25 november 20.00 - 21.30 uur Spui 25 in Amsterdam.
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis, maar aanmelden is niet vrijblijvend. Wanneer u zich aanmeldt dan rekenen zij op uw komst.

Aanmelden


 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): H.U. Jessurun d'Oliveira

1e druk 2019

Verschijningsdatum: 25-11-2019

Let op: deze titel is nog in realisatie en zal na 25-11-2019 zo spoedig mogelijk verzonden worden.

ISBN: 9789492766830

Pagina's: 228

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtOverige Rechterlijke organisatieStaats- en bestuursrecht MensenrechtenStaatsrecht / constitutioneel recht

Alle uitgaven Diversen

 34,50