‘Dry-eyed justice’?


Dat het slachtoffer belang heeft bij de strafrechtelijke afdoening wordt breed gedragen. De afgelopen jaren is diens processuele positie fors uitgebouwd. Maar participatie smaakt naar meer, voorgesteld is om het slachtoffer inspraak te geven op de straftoemeting. Daarmee lijken de grenzen van wat aan slachtofferparticipatie mogelijk is binnen een éénfaseproces bereikt. Op naar een tweefasenproces, of toch maar niet?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.S.B. Kool

Verschijning: juli 2013

Archiefcode: AA20130598

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologieStrafprocesrechtStrafrecht

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrechtOverig