DNA, geen biologische blauwdruk van de mens


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het destijds nog in concept verschenen wetsvoorstel over het gebruik van DNA-print in het strafproces. De redacteuren betogen dat de inbreuk op het menselijk lichaam tot een minimum dient te worden beperkt en dat er voldoende rechtsbescherming voor de verdachte dient te zijn. Volgens de redacteuren was daar tot dan toe te weinig aandacht aan besteed.