Detentie zonder grenzen

Israël en de bezette gebieden


Na de vredesonderhandelingen tussen Israël en de PLO in 1993 en 1994 werden veel administratief ge¬detineerden vrijgelaten. Het betrof voornamelijk Palestijnen die tijdens de intifada door de militaire autoriteiten waren opgepakt. Van de indertijd meer dan 5000 administratief gedetineerden bleven nog ongeveer 225 personen in gevangenschap. Dit aantal is inmiddels alweer opgelopen tot tenminste 270.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Amnesty International

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970588

burgerrechten detentie intifada

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel