De Wob op de schop


Informatie is voor journalisten een noodzakelijke grondstof, zoals meel voor een bakker of goud voor een goudsmid. Het product dat een journalist maakt noemen we ‘nieuws’. Voor de democratie is het van groot belang dat onafhankelijke media nieuws brengen over de wijze waarop de overheid haar taken vervult. Zo kunnen burgers goed geïnformeerd besluiten aan welke politieke partij zij bij de volgende verkiezingen hun stem zullen geven. Een belangrijk hulpmiddel om aan informatie te komen is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Openbaarheid van informatie is essentieel voor de kwaliteit van de democratie, samen met de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van nieuwsgaring en waarborgen tegen monopolievorming in de media.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Hins

Verschijning: Mei 2011

Archiefcode: AA20110334

10 EVRM Verdrag van Tromso vrijheid van nieuwsgaring Wet openbaarheid van bestuur

Staats- en bestuursrecht

Blauwe pagina's Recht en Media

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.