Toont alle 6 resultaten

Algemene wet bestuursrecht 2020-2021

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Post thumbnail

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2020.

9789493199033 - 18-8-2020

Algemene wet bestuursrecht 2021-2022

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Post thumbnail

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2021.

9789493199361 - 25-8-2021

De Wob op de schop

A.W. Hins

Post thumbnail Informatie is voor journalisten een noodzakelijke grondstof, zoals meel voor een bakker of goud voor een goudsmid. Het product dat een journalist maakt noemen we ‘nieuws’. Voor de democratie is het van groot belang dat onafhankelijke media nieuws brengen over de wijze waarop de overheid haar taken vervult. Zo kunnen burgers goed geïnformeerd besluiten aan welke politieke partij zij bij de volgende verkiezingen hun stem zullen geven. Een belangrijk hulpmiddel om aan informatie te komen is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Openbaarheid van informatie is essentieel voor de kwaliteit van de democratie, samen met de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van nieuwsgaring en waarborgen tegen monopolievorming in de media.

Blauwe pagina's | Recht en Media
Mei 2011
AA20110334

Het geheime archief van de Commissie-Beel

H. Waalwijk

Het rapport van de Commissie-Beel uit 1956 over de Hofaffaire berust in het Koninklijk Huisarchief. Formeel blijft het rapport tot 2056 verzegeld en gesloten. Waarom doet men zo mysterieus over de status van het rapport?

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 2007
AA20070598

Over appels en peren

F.S. Bakker, M. Neekilappillai

Het is wenselijk dat (semi-)publieke instellingen als scholen en ziekenhuizen verplicht kunnen worden tot het publiceren van prestatie-indicatoren. Deze prestatie-indicatoren moeten onderling vergelijkbaar zijn. Daarom moet ofwel de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in zoverre aangepast worden dat het opvragen van gecorrigeerde cijfers mogelijk is, ofwel moet op andere wijze een plicht ingevoerd worden voor deze instellingen tot publicatie van onderling vergelijkbare prestatie-indicatoren.

Opinie | Redactioneel
Februari 2014
AA20140087

Tijd voor verandering: leidt de Wet open overheid tot meer openheid?

A.M. Klingenberg

Post thumbnail

De Wet open overheid, aangenomen door de Tweede Kamer, is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Daar wordt nu gewacht op een impactanalyse, waarbij een inschatting van de kosten en de uitvoeringslasten van dit wetsvoorstel gemaakt wordt. De vraag is echter of deze wet, los van een kostenanalyse, niet gewoon moet worden aangenomen om tot een moderner openbaarheidsregime te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
Januari 2017
AA20170020

Toont alle 6 resultaten