De WHOA en de ‘Steen der Wijzen’ – panacee of placebo?


De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is met veel loftuitingen onthaald als hét nieuwe wondermiddel om noodlijdende schuldenaren er weer bovenop te helpen. In veel gevallen is die lof terecht, maar niet altijd. Dit artikel beschrijft dat de WHOA soms slechts placebo-effecten biedt, en niet altijd het gehoopte ‘panacee’ is voor alle (financiële) kwalen. Bezint eer ge begint met de WHOA is dan ook het devies dat ten grondslag ligt aan dit artikel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.R.F. Aarts, G.Á.C. Orbán

Verschijning: september 2021

Archiefcode: AA20210793

faillissement groepsvennootschap herstructurering pre-insolventie schuldenaar surseance Wet homologatie onderhands akkoord WHOA

Burgerlijk recht Faillissementsrecht