De werking van het nemo tenetur-beginsel in het Nederlandse strafrecht


Het nemo tenetur-beginsel is een van de rechtsbeginselen waarvan onzeker is welke reikwijdte het heeft. Het beginsel houdt in dat niemand gedwongen mag worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. In dit artikel wordt de positivering van dit beginsel afgezet tegen enkele (bestaande en dreigende) inbreuken. De tot nu toe gangbare definiëring/omlijning van het beginsel kan volgens de schrijfster geen stand houden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Meijer

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910890

inbreuk rechtsbeginselen rechtsbescherming verdachte veroordeling zelfbeschuldiging

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen