De toekomst van de Europese Unie

Een aantal constitutionele kanttekeningen


Om in een uitgebreide samenstelling —van 15 naar ten minste 27 lidstaten —te kunnen overleven, dienen onder meer de constitutionele structuren van de Europese Unie aanpassingen te ondergaan. De vraag rijst dan natuurlijk hoe dit het beste kan gebeuren. In dit artikel worden ter zake een aantal suggesties gedaan. Deze problematiek is temeer van belang in het licht van de, nieuwe, Intergouvernementele Conferentie van 2004, tot het openen waarvan is besloten tijdens de Europese Raad van december 2000 in Nice. Een publiek debat over dit, fundamentele, onderwerp is meer dan gewenst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. de Zwaan

Verschijning: mei 2001

Archiefcode: AA20010301

debat federatie structuur uitbreiding

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer De toekomst van de Europese integratie