De Tabakswet


De Tabakswet dient met name de belangen van de niet-roker. De Tabakswet tracht de schadelijke gevolgen van het niet roken te beperken en bevat daartoe regels met betrekking tot de samenstelling van tabaksproducten, reclame, verkoopbeperking en beperking van hinder van het gebruk van tabaksproducten in een aantal (semi-)publieke inrichtingen. In het artikel komen aan de orde: de historie van de Tabakswet, Grondwettelijke aspecten, een korte inhoud van de wet, het verschijnsel van zelfregulering, de maatregelen ter beperking van hinder van het beruik van tabaksproducten en een korte slotbeschouwing.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.I.M. Vollebregt

Verschijning: April 1990

Archiefcode: AA19900231

beperking gezondheid publieke ruimte reclame schadelijke gevolgen tabak volksgezondheid

Annotaties en wetgeving Wetgeving