Toont alle 5 resultaten

De Tabakswet

J.I.M. Vollebregt

De Tabakswet dient met name de belangen van de niet-roker. De Tabakswet tracht de schadelijke gevolgen van het niet roken te beperken en bevat daartoe regels met betrekking tot de samenstelling van tabaksproducten, reclame, verkoopbeperking en beperking van hinder van het gebruk van tabaksproducten in een aantal (semi-)publieke inrichtingen. In het artikel komen aan de orde: de historie van de Tabakswet, Grondwettelijke aspecten, een korte inhoud van de wet, het verschijnsel van zelfregulering, de maatregelen ter beperking van hinder van het beruik van tabaksproducten en een korte slotbeschouwing.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1990
AA19900231

Drugs: grensverleggend!

C. Hupkes, F.J. van Ommeren

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de legalisering van drugs, die volgens de auteurs de met drugs gepaard gaande criminaliteit ernstig zal doen verminderen. Daarvoor is wel een mentaliteitsverandering vereist waarna er tegen drugs op dezelfde wijze wordt aangekeken als tegen alcohol en tabak.

Opinie | Redactioneel
Juli 1988
AA19880426

Juni 1997

Katern 63: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

December 1997

Katern 65: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Roken, rookte, gerookt?

Een analyse van de vormgeving en naleving van de rookverboden in de horeca

Toont alle 5 resultaten