De soeverein is niet thuis

Self-Sovereign Identity (SSI) en Attribute Based Credentials (ABC)


In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de idee van self sovereign identity (SSI) zich verhoudt tot kernbegrippen uit de juridische gegevensbescherming. Daarnaast wordt SSI vergeleken met de inzet van attribute based credentials (ABC).