De relativiteit van wettelijke normen


Sinds het Duwbak Linda- arrest is er veel te doen over de rechtspraak over de relativiteit van wettelijke normen in de zin van artikel 6:163 BW. Hoe zou de rechter de relativiteit van zo’n norm moeten vaststellen? Waarover hebben we het dan eigenlijk? En hebben we het relativiteitsvereiste echt nodig? Deze en andere vragen bespreekt de auteur in zijn proefschrift, dat hij in deze bijdrage op hoofdlijnen bespreekt.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W. den Hollander

Verschijning: december 2016

Archiefcode: AA20160990

Burgerlijk recht AansprakelijkheidsrechtVermogensrechtStaats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage