De redelijkheidstoets bij bedrijfseconomisch ontslag


In dit artikel wordt de redelijkheidstoets die is neergelegd in art. 3:1 Ontslagbesluit behandeld in geval van bedrijfseconomisch ontslag. Deze norm is ene typisch voorbeeld van een open norm. De vraag die aan de orde komt, is of deze norm werkelijk zo open is als deze lijkt. Allereerst wordt het wettelijk kader dat van toepassing is in geval van bedrijfseconomisch redenen geschetst. Daarna wordt de invulling van deze wettelijke criteria besproken. Daarna wordt de conclusie getrokken of er sprake is van werkelijke open normen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.L. van Middelkoop

Verschijning: oktober 2009

Archiefcode: AA20090634

bedrijfseconomisch ontslag leeftijdsgroepen onmisbaarheid selectie UWV vergunning

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Studentartikel