De Reclame Code Commissie loopt van de Rails


Redactioneel artikel in het kader van de rode draad waarin de redacteuren beschrijven dat met de regels die de Reclame Code Commissie (RCC) gebruikt de bevoegdheid van deze commissie verkleind wordt. De Reclame Code Commissie huldigt het standpunt daar waar redacties meewerken aan een bepaalde reclame-uiting de RCC niet meer bevoegd is om over deze uiting te oordelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels, M.J. Kroeze, H. Moons

Verschijning: Februari 1993

Archiefcode: AA19930077

advertentie inhoudsopgave recht en reclame reclame code commissie redactionele reclame

Sociaal-economisch recht Informatierecht

Opinie Redactioneel