De NS goed op weg?


Redactioneel artikel waarbij er in wordt gegaan op de nieuwe voorwaarden om te reizen met de trein (NS). Deze regels zijn klantonvriendelijk volgens de redacteur maar zijn ook weer niet dusdanig onredelijk bezwarend in de zin van artt. 6:236 en 6:237 BW dat zij buiten toepassing moeten blijven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Vught

Verschijning: November 1995

Archiefcode: AA19950839

algemene voorwaarden klantonvriendelijkheid NS onredelijk bezwarend vervoersovereenkomst

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel