Toont alle 6 resultaten

De noodzakelijke verwevenheid van recht en ethiek

R.G.M.E. Foqué

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Recht & Ethiek' wordt ingegaan op de verbondenheid tussen recht en ethiek. In de bijdrage worden verschillende filosofische visies omtrent dit onderwerp behandeld.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1998
AA19980006

De persoon in het recht

R.J.B. Bergamin

Post thumbnail De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde. Dit boek is bedoeld voor rechtenstudenten die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen.

9789069163482 - 01-08-2000

De persoon in het recht (Digitaal boek)

R.J.B. Bergamin

Post thumbnail De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde. Dit boek is bedoeld voor rechtenstudenten die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen.

9789069163482 - 01-08-2000

Een procederende rivier

T.E. Lambooy, R.S. Mackor

Post thumbnail

Beschadiging van natuur blijft vaak buiten de rechter. Niet altijd is meteen duidelijk dat sprake is van een schadeveroorzakende gebeurtenis. Voorts is de handhavingscapaciteit beperkt of ontbreekt lokaal de benodigde kennis. Wereldwijd worden nu rechten gegeven aan rivieren en andere natuurentiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van toekenning van rechtspersoonlijkheid. Zo krijgt de natuur een stem. Dit artikel bespreekt deze trend en beproeft welke betekenis hij kan hebben vanuit juridisch perspectief.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220596

Iets over Huge de Groot (1583-1645) en de VOC (1602-1799)

J. Giltaij

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de visie van De Groot op handelingen van het private personen in de wereld. Daarbij wordt ingegaan op de handelswijze van de VOC.

Opinie | Redactioneel
november 2008
AA20080775

Toezicht op de toezichthouders: hoe kunnen NGO’s ter verantwoording worden geroepen?

N. Jägers

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van NGO's. In het artikel komt naar voren hoe NGO's verantwoording moeten afleggen en waarom dat van belang is. Na een omschrijving van wat NGO's zijn, wordt hun huidige rol in de internationale gemeenschap besproken. Daarna worden de urgentie en de wijze van de verantwoordingsplicht van de NGO besproken.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080781

Toont alle 6 resultaten