De moraal van de vervuiler


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het Pikmeer-arrest waarin is bepaald dat de staat niet strafrechtelijk vervolgd kan worden voor handelen van een ambtenaar indien deze handelaar handelt binnen zijn bestuursrechtelijke bevoegdheden. De auteurs gaan in op het feit dat milieuvervuiling begaan door de overheid weliswaar niet strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden maar de weg voor civiele aansprakelijkheid is nog steeds open.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen