De moed tot onpartijdigheid


In Nederland woedt discussie over de vraag in hoeverre rechters morele moed moeten tonen. De rechterscode is daarover duidelijk: ja, en zo nodig mogen zij daartoe zelfs de grenzen van het recht overschrijden. Maar past rechters wel morele moed in een moreel pluriforme samenleving? Dit artikel bepleit terughoudendheid met betrekking tot het tonen van morele moed door rechters en zet in op een andere moed: de moed tot onpartijdigheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Soeharno

Verschijning: oktober 2020

Archiefcode: AA20200942

Mitt Romney morele moed onpartijdigheid rechterscode trias politica Urgenda

Metajuridica RechtsfilosofieRechtspleging

Verdieping Verdiepend artikel