De methode van het materiële strafrecht


De algemene leerstukken van het materiële strafrecht (daderschap en causaliteit, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en deelneming) bestaan uit begrippen die niet nader in de wet zijn gedefinieerd. De Hoge Raad heeft in standaardarresten criteria geformuleerd voor de nadere invulling van deze begrippen. De criteria uit de standaardarresten kunnen worden verduidelijkt aan de hand van variatie-arresten waarin de criteria worden toegepast in uiteenlopende gevallen: de casuïstiek. Dit is in een notedop de methode van het materiële strafrecht die in dit Ars Aequi Strafrecht cahier wordt uiteengezet.

De methode van het materiële strafrecht wordt vervolgens toegepast op de standaardarresten van de algemene leerstukken, van het IJzerdraad-arrest tot het Cito-arrest en van het Letale longembolie-arrest tot het Wormerveerse brandstichting-arrest, en op de belangrijkste variatie-arresten. De arresten worden met behulp van de methode geordend en toegankelijker gemaakt en zij kunnen daardoor als uitgangspunten worden gebruikt voor een methodologische analyse van nieuwe gevallen. In een uitgebreide nabeschouwing worden de criteria uit de standaardarresten van de Hoge Raad geëvalueerd en worden suggesties gedaan ter verbetering.

De methode van het materiële strafrecht is geschreven als methodologische aanvulling op de bestaande handboeken over het materiële strafrecht. Het boek is bedoeld voor studenten en cursisten in het academische en het postacademische onderwijs.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): N. Rozemond

2e druk 2011

Verschijningsdatum: 20-05-2011

ISBN: 9789069169453

Pagina's: 190

causaliteit daderschap euthanasie interpretatie legaliteit materieel strafrecht ontoerekenbaarheid opzet overmacht

Strafrecht en criminologie

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Strafrecht

 39,50