Toont alle 9 resultaten

Blij met de geboorte van… een schadeclaim.

Schadevergoeding wegens wrongful birth en wrongful life

S.D. Lindenbergh

Dit artikel beschrijft het zeer delicate vraagstuk van de schadeclaim wegens de geboorte van een kind uit een ongewenste zwangerschap.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2003
AA20030365

Cur Homo Deus? Enige overwegingen omtrent het recht op leven

T.J.M. Mertens

Post thumbnail Bestaat er slechts een gradueel verschil tussen het recht op leven en de andere, aan de mens als mens toekomende rechten of is het recht op leven van een andere orde? En verder: wat impliceert dat recht en wie gaat er eigenlijk over? Deze vragen komen hier aan de orde zonder ze te antwoorden. Wie weet immers wat dat is: leven?

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2021
AA20210907

De Hoge Raad en zelfregulering in het privaatrecht. Het arrest ‘Baby Kelly’ als voorbeeld van hoe het ook anders kan

K. Dijkhoff, W.M.T. Keukens, S. Reynaers

In dit artikel wordt gepleit voor een meer proactieve houding van de Hoge Raad. Het toenemend belang van zelfregulering in het privaatrecht staat hierbij centraal en wordt aan de hand van het recentelijk gewezen Baby Kelly-arrest nader uitgewerkt. Door middel van een alternatieve aanpak wordt getracht een aanzet te geven tot een verdere herbezinning van de taak en rol van de Hoge Raad bij het aansturen op een betere aansluiting van het recht op het maatschappelijk veld.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060009

Ius est ars boni et aequi

maart 2001

Katern 78: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

juni 2003

Katern 87: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

juni 2005

Katern 95: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein

juni 2006

Katern 99: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Vertegenwoordiging bij ‘wrongful life’-claims: een contradictio in terminis?

B. van Drunen

In deze opinie wordt ingegaan op de rechtspraak en vertegenwoordiging buh wrongful life zaken. Volgens de auteur moeten ouders van een gehandicapt geboren kind geen vordering jegens de arts in kunnen stellen wegens het verzuimen van een zorgplicht.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2005
AA20050148

Toont alle 9 resultaten