De grenzen van de toelaatbaarheid van nieuw bewijsmateriaal in de strafrechtelijke procedure na herziening


Hoge Raad 22 februari 2005, nr. 01568/04, ECLI:NL:HR:2005:AR5714, LJN AR5714 (vervolg op Deventermoordzaak)

In dit arrest en de daarbij behorende noot worden verschillende kanten van het toelaten van nieuwe bewijs na herziening besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.G.J. Knoops

Verschijning: juni 2005

Archiefcode: AA20050483

Hoge Raad 22-02-2005 (ECLI:NL:HR:2005:AR5714) zaaknummer: 01568/04

Deventer moordzaak geslotenheid strafvorderlijk stelsel herziening

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrechtStrafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie