De gevolgen van de Europese Akte voor het Europese Milieubeleid en het Milieubeleid van de Lid-Staten


Gedurende het Europese milieujaar is onder meer een herziening van het EEG-Verdrag van kracht geworden: de Europese Akte. Hierdoor is de juridische grondslag voor het Europese als ook voor het nationale milieubeleid drastisch gewijzigd.

In het eerste deel van dit artikel zal worden ingegaan op de oude en nieuwe rechtsbasis voor het Europese milieubeleid. Daarbij zal bovendien aandacht worden besteed aan de nieuwe besluitvormingsprocedure .
In het tweede deel komt aan de orde welke gevolgen de nieuwe rechtsbasis heeft voor de bevoegdheidsverdeling tussen de Gemeenschap en de Lid-Staten. De nadruk ligt hierbij op de ruimte die de Lid-Staten behouden voor een zelfstandig milieubeleid.
Aan het slot van dit artikel zal een kort commentaar worden gegeven op de gevolgen van de Europese Akte, voor het milieubeleid van de Gemeenschap, respectievelijk de Lid-Staten.