De Europese industrie na 1992


In dit artikel wordt besproken wat de gevolgen zijn van de Europese en grensoverschrijdende politiek met de invoering van de Europese Akte na 1992. Daartoe wordt eerst de geschiedenis van de Europese industrie geschetst met de totstandkoming van de verschillende gemeenschappen. Daarna wordt besproken wat er in 1989 gaande was en wat er vervolgens in 1992 gaat gebeuren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Dekker

Verschijning: mei 1989

Archiefcode: AA19890335

BTW Europa 1992 Europese Gemeenschap Europese Unie gemeenschap industrie interne markt vrijhandel vrijheden

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Europa 1992