De ernstig geschokte rechtsorde, een vervolg


Rechtbank Haarlem 13 april 2007, nr. 15/800389-07, ECLI:NL:RBHAA:2007:BA2938, LJN: BA2938;

Gerechtshof Amsterdam 16 mei 2007, nr. 00523-07, ECLI:NL:GHAMS:2007:BA6642, LJN: BA6642

De annotator gaat in deze noot in op de ernstig geschokte rechtsorde als grond voor voorlopige hechtenis waarbij een vonnis van een rechtbank vergeleken wordt met een arrest van een hof.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Borgers

Verschijning: oktober 2007

Archiefcode: AA20070798

Rechtbank Haarlem 13-04-2007 (ECLI:NL:RBHAA:2007:BA2938) zaaknummer: 15/800389-07,
Gerechtshof Amsterdam 16-05-2007 (ECLI:NL:GHAMS:2007:BA6642) zaaknummer: 00523-07

ernstig geschokte rechtsorde gronden voorlopige hechtenis

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht MensenrechtenStrafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie