De doodstraf: geen oplossing voor het drugsprobleem


In dit artikel van Amnesty International wordt betoogd dat de doodstraf geen oplossing is voor het drugsprobleem. Er worden in de bijdrage diverse rapporten beschreven die de mening onderbouwen.