doodstraf

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie (Digitaal boek)

P.B. Cliteur, A. Ellian

Post thumbnail Dit handboek behandelt de hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht.

9789069165431 - 16-08-2005

Cur Homo Deus? Enige overwegingen omtrent het recht op leven

T.J.M. Mertens

Post thumbnail Bestaat er slechts een gradueel verschil tussen het recht op leven en de andere, aan de mens als mens toekomende rechten of is het recht op leven van een andere orde? En verder: wat impliceert dat recht en wie gaat er eigenlijk over? Deze vragen komen hier aan de orde zonder ze te antwoorden. Wie weet immers wat dat is: leven?

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2021
AA20210907

De actuele discussie over de doodstraf in de Verenigde Staten

R. van der Hulle

Post thumbnail

Een van de meest omstreden onderwerpen in de Verenigde Staten is de doodstraf. Hoewel de doodstraf ten tijde van de vaststelling van de Amerikaanse Grondwet een breed aanvaarde straf was, is de discussie over de grondwettigheid van deze straf recentelijk opnieuw opgelaaid.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2018
AA20180130

De beroepsgroep juristen van Amnesty International

M. van Heeringen

In dit artikel wordt ingegaan op de in Nederland aanwezige beroepsgroep Juristen bij Amnesty International. Bij Amnesty International zijn naast de beroepsgroep Juristen ook nog beroepsgroepen van bijvoorbeeld medici en journalisten verenigd. Het gevolg is een grote bundeling van kennis voor acties. In dit artikel wordt nader ingegaan op de werkzaamheden van de beroepsgroep Juristen.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 1990
AA19900291

De doodstraf: geen oplossing voor het drugsprobleem

Amnesty International

In dit artikel van Amnesty International wordt betoogd dat de doodstraf geen oplossing is voor het drugsprobleem. Er worden in de bijdrage diverse rapporten beschreven die de mening onderbouwen.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1996
AA19960164

De grondwet, de doodstraf en de volksovertuiging

L. van Troost

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2010
AA20100732

Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?

W.J. Veraart

Post thumbnail In deze bijdrage wordt Benthams utilitarisme als ethische theorie besproken en langs twee lijnen bekritiseerd. Het eerste kritiekpunt betreft de calculerende, instrumentele houding van de mens tegenover zijn natuurlijke omgeving, die binnen het utilitarisme wordt verondersteld. Het tweede kritiekpunt betreft de eveneens calculerende en instrumentele wijze waarop het utilitarisme de mens zelf benadert, waardoor de morele integriteit van de mens als verantwoordelijk persoon onder druk kan komen te staan.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
september 2018
AA20180676

september 1989

Katern 32: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

september 1990

Katern 36: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

december 2002

Katern 85: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

september 2005

Katern 96: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Ouderdoding als centraal en ultiem delict

F.A.M.M. Koenraadt

In dit artikel wordt het proefschrift beschreven dat ouderdoding en daarop van toepassing zijnde straffen in Europese landen onderzocht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 1997
AA19970651

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond