De criminalisering van hate crimes: meer dan symboolwetgeving?


Delicten met een discriminatoir karakter (hate crimes) gelden in Nederland niet als wettelijke strafverzwarende omstandigheid. Daar komt met het wetsvoorstel ‘Strafverhoging discriminatoir gemotiveerde geweldsdelicten’ verandering in. In dit redactioneel gaan de auteurs kort in op de achtergrond en problematiek van hate crimes en bespreken zij het wetsvoorstel. Hoewel de auteurs het wetsvoorstel toejuichen, plaatsen zij twee praktische kanttekeningen bij de voorgestelde criminalisering van hate crimes. Doet het voorstel wat het belooft, of is het ‘slechts’ symboolwetgeving?