De Bruijn’s voerbonen


Hoge Raad 29 april 1988, nr. 13161, ECLI:NL:HR:1988:AD0300, RvdW 1988, 84

Arrest van de Hoge Raad met daarbij behorende noot over de bescherming van een verkrijger van een goed te goeder trouw tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder. Daarbij speelt ook nog de cessie van de vorderingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.L.P. Cahen

Verschijning: december 1988

Archiefcode: AA19880862

Hoge Raad 29-04-1988 (ECLI:NL:HR:1988:AD0300) zaaknummer: 13161

beschikkingsbevoegdheid bezitter cessie derdenbescherming levering overdracht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie