De Algemene wet gelijke behandeling op de helling?


Redactioneel artikel waarin het wetsvoorstel van Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) wordt besproken. Deze wet is een uitwerking van artikel 1 Gw en beslaat verhoudingen tussen burgers. De redacteuren denken dat de opzet van de wet bij de parlementaire behandeling al achterhaald is. Wel zien zij een goede taak weggelegd voor de Commissie gelijke behandeling mits de adviezen alleen door een rechter afgewezen mogen worden als dat grondig gemotiveerd wordt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. van Binnebeke, M. Bootsman

Verschijning: februari 1992

Archiefcode: AA19920072

discriminatie grondrechten horizontale werking

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel