De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hogere beroepsinstantie


In deze eerste bijdrage aan de Rode draad over de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in dit nummer wordt ingegaan op de totstandkoming, geschiedenis en achtergrond van dit in het bestuursrecht hoogste rechtsprekende orgaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.A.M. Stroink

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AA20010614

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State geschiedenis hoger beroep totstandkoming

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Overig Rode draad Rechstmiddelen