Criminalisering van het mededingingsrecht: trendy of noodzaak?


Dit artikel gaat in op de strafrechtelijke aanpak van overtredingen van het mededingingsrecht uit artikel 81 en 82 EG-verdrag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.O.W. Vogelaar

Verschijning: december 2005

Archiefcode: AA20051015

hard core kartels kartelafspraken mededinging

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Opinie Opiniërend artikel