Boek 1 BW in het gareel


Bij een samenleving die zich onder andere kenmerkt door voortdurende verandering, past een familierecht dat zich bedient van open normen. Voor dit onderdeel van het recht zijn dergelijke open normen 'het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven' en de mogelijke beperkingen op de uitoefening van dat recht in verband met de rechten en belangen van anderen, vooral het kind. Voortdurende maatschappelijke veranderingen zullen tot voortdurende aanpassingen van het familierecht leiden. In Nederland vervult daarbij de rechter een speciale rol door de directe werking van artikel 8 EVRM. Hoewel rechterlijk activisme niet wordt toegejuicht, zal dit waarschijnlijk niet te vermijden zijn. Ook een degelijk wettelijk systeem zal daarom steeds op aanpassing (verfijning) door de rechter kunnen rekenen. Grotere rechtsonzekerheid en geringere voorspelbaarheid van het familierecht zijn daaraan inherent.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.F.M. Wortmann

Verschijning: mei 1996

Archiefcode: AA19960301

belangen kind flexibiliteit open normen rechtszekerheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Bijzonder nummer Rechtsharmonie - Wetsharmonie