Blokkeert de Hoge Raad de opwaartse (concern)enquête voor kapitaalverschaffers?


Hoge Raad 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1283 (NVM/Fundabelang)