Bijkomende omstandigheden voor ontvankelijkheid verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling


Hoge Raad 2 november 2012, nr. 12/00337, ECLI:NL:HR:2012:BX5798, LJN: BX5798

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: Januari 2013

Archiefcode: AA20130044

Hoge Raad 02-11-2012 (ECLI:NL:HR:2012:BX5798) zaaknummer: 12/00337

1:377 BW bijkomende omstandigheden nauwe persoonlijke betrekking omgang verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie