Bewijzen in het bestuursrecht


De meeste bestuursrechtelijke geschillen – in bezwaar en beroep – gaan over feiten. Dat leidt vaak tot vragen voor burgers, rechtshulpverleners, overheidsjuristen en bestuursrechters. Wie moet de voor het nemen van een bepaald besluit benodigde gegevens aanleveren? Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens? Wie draagt de gevolgen van het niet of te laat beschikbaar komen van de noodzakelijke gegevens? Mogen alle door het bestuursorgaan verzamelde feiten worden betrokken bij het nemen van een besluit? Wat is nodig om de relevante feiten adequaat te (kunnen) waarderen in bezwaar en beroep?

Deze monografie biedt praktische handvatten voor het beantwoorden van die, en aanverwante, alledaagse vragen voor personen die vaak met bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures worden geconfronteerd. Dit maakt dat deze monografie zeer geschikt is als vraagbaak voor mensen die in de bestuursrechtelijke uitvoerings- en toetsingspraktijk werken, mede door de gedetailleerde inhoudsopgave en de uitgebreide wetsartikelen- en trefwoordenregisters. Door de toegankelijke schrijfstijl kan deze monografie ook worden gebruikt voor onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Rens Koenraad heeft meer dan dertig jaren praktijkervaring binnen de bestuursrechtspraak (stafjurist en rechter-plaatsvervanger), de advocatuur (advocaat en docent voor advocaat-stagiaires) en het openbaar bestuur (via lidmaatschappen van bezwaaradviescommissies). Momenteel is hij als universitair docent bestuursrecht verbonden aan Tilburg University, en als rechter-plaatsvervanger aan de rechtbank Gelderland. Rens Koenraad publiceert met grote regelmaat in toonaangevende vaktijdschriften over onder meer bestuursrechtelijk bewijsrecht en deskundigenadvisering.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50