Bestemmingsplan kokos, kluwen en garen


In deze amuse wordt de verdwijning van de papieren Staatscourant aangegrepen om in te gaan op het fenomeen regelgeving als middel om allerlei maatschappelijke problemen op te lossen. Hierbij wordt de historische context geschetst waarbij onder andere het natuurrecht en de codificatie aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Brandsma

Verschijning: september 2009

Archiefcode: AA20090528

codificatie instrumentalisme natuurrecht problemen regelgeving Staatscourant

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Opinie Amuse