Toont alle 8 resultaten

Beslissen met onzekerheid

C.P.M van Houte

Juristen worden geacht gespecialiseerd te zijn in het nemen van moeilijke beslissingen. Veel van die be¬slissingen betreffen situaties met onzekerheid. Het is dan ook op zijn minst verbazingwekkend dat in de juridische opleiding niet of nauwelijks aandacht aan beslissen met onzekerheid wordt besteed.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1995
AA19950025

Bestemmingsplan kokos, kluwen en garen

F. Brandsma

Post thumbnail In deze amuse wordt de verdwijning van de papieren Staatscourant aangegrepen om in te gaan op het fenomeen regelgeving als middel om allerlei maatschappelijke problemen op te lossen. Hierbij wordt de historische context geschetst waarbij onder andere het natuurrecht en de codificatie aan de orde komen.

Opinie | Amuse
september 2009
AA20090528

Empty voting, alsof het niets is…

Securities lending en het uitoefenen van stemrechten

S. Rosmalen

Post thumbnail Begin 2007 verschenen verschillende berichten in de Nederlands een Amerikaanse media waarin empty voting geëtaleerd werd als de nieuwste gadget van de activistische aandeelhouder. De krantenkoppenwaren mooi en empty voting klinkt interessant, maar hoe zit dit fenomeen nu in elkaar? En wat zou een aandeelhouder met deze ‘lege stemmen’ kunnen bereiken? Sinds het ter perse gaan van het oktobernummer 2008 is er veel veranderd in de financiële wereld. Suzanne Rosmalen heeft daarom een aanvulling op haar artikel geschreven. De tekst is toegevoegd aan het pdf-bestand van het artikel.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2008
AA20080693

Het begrip ‘heersende leer’ in het privaatrecht. Een korte verkenning

M.V.R. Snel, J.B.M. Vranken

Post thumbnail De auteurs onderwerpen in deze bijdrage de wijze waarop rechtswetenschappers het begrip ‘heersende leer’ hanteren aan een nadere beschouwing. Ze bespreken de vraag hoe vaak in literatuur en rechtspraak beroep gedaan wordt op de ‘heersende leer’ en waarom dit gebeurt, bakenen het begrip heersende leer af van andere nauw verwante begrippen, geven een omschrijving en behandelen het temporele aspect van heersende leer, zoeken naar handvatten om te bepalen wanneer een heersende leer tot stand komt of, omgekeerd, haar status verliest, en gaan na of, en zo ja op welke manier, een beroep op c.q. een afwijking van heersende leer moet worden verantwoord. Antwoorden zijn in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, niet eerder gezocht. Met deze bijdrage proberen de auteurs de leemte enigszins op te vullen.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2018
AA20180748

december 2002

Katern 85: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

december 2003

Katern 89: Straf(proces)recht

P.J. Baauw

Rechtsvraag (196) Europees milieurecht

Rode draad

J.H. Jans

Rechtsvraag behorende bij de rode draad 'milieurecht' waarbij ingegaan wordt op de Europese aspecten van het milieurecht. De vraag wordt gesteld in hoeverre de Nederlandse overheid nog kan ingrijpen bij afvalstoffenverwerking en -vervoer.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Milieurecht
juni 1990
AA19900404

Van juridische naar computertaal

R.G.F. Winkels

De meeste juridische beslissingen zijn simpel en kunnen beter en efficiënter machinaal uitgevoerd worden; in de praktijk gebeurt dit ook steeds meer. Hiervoor moet juridische ‘kennis’ die in rechtsbronnen zit in computersystemen worden ondergebracht. Dat is een tijdrovend en foutgevoelig proces. Is ook dat te automatiseren?

Bijzonder nummer | Recht & taal
juli 2015
AA20150585

Toont alle 8 resultaten