Besmet vee en de introductie van een nieuwe strafuitsluitingsgrond


HR 27 juni 1932, NJ 1933/60 en HR 20 februari 1933, NJ 1933/918 (Huizense veearts), in beeld gebracht door Patroon Legal Design.