Belangenafweging door de wetgever

Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau


In de bespreking van dit proefschrift wordt ingegaan op de belangenafweging die de formele wetgever maakt bij het totstand brengen van wetgeving en die ook richtinggevend dient te zijn voor de belangenafweging die de bestuursrechter maak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.S.R. Stoter

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AA20010503

belangenafweging legaliteitsbeginsel rechtsstaat specialiteitsbeginsel

Staats- en bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage